Facklig rörelse för unga

När det kommer till facklig rörelse för den yngre generationen är det viktigt att de får informationen från veteraner på arbetsmarknaden. Det är inte lätt som ung att förstå att många förmåner som åtnjuts av den egna generationen är tack vare den fackliga rörelsen. Du som är medlem i ett fackförbund idag är det bästa sättet för rekrytering. Genom informella möten i fikarummet med egna berättelser. Att idag vara på en arbetsplats utan facket kan betyda att du inte har möjlighet till att förhandla löner och dylikt. Idag finns det många olika typer av fackförbund som representerar olika sektorer. Du som är anställd inom statlig sektor eller jobbar med ett statligt uppdrag använder dig av facket ST.

Mobiliseringen av en yngre generation

För att de olika fackförbunden som finns i alla olika sektorer är det viktigt att en mobilisering sker. Det har blivit tydligare och tydligare att vi har en åldrande generation som är fackligt engagerade just nu. För att den fackliga rörelsen ska leva vidare behöver en ny generation nås. Det är även en helt ny våg av unga personer som numera jobbar inom statlig sektor. Det innebär att om inte ST fackförbund gör något för att plocka upp dessa kan facket ST gå miste om flera kommande generationers medlemmar.

Medlemmarna styr organisationen

Det allra viktigaste med en facklig organisation är att det är just medlemmarna som styr den. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede fånga upp unga och drivna medlemmar som kan bära den fackliga facklan framåt. I slutändan behöver medlemsantalet behållas om inte öka stadigt för att arbetsvillkoren ska kunna upprätthållas på en rimlig nivå.

Låg kostnad

Det är en relativt låg kostnad i månaden för att gå med i ST facket. När det väl är dags för en dragning på autogiro är det inte mycket mer än ett Netflix-kontos kostnad. Allt för att säkra din framtid.…